MŁODZIEŻ Z PROSZOWIC ZDOBYŁA NOWE KWALIFIKACJE


W dniu 10 września w 6-6 Hufcu Pracy w Proszowicach odbyło się uroczyste wręczenie absolwentom jednostki certyfikatów, które uprawniają młodzież do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego. 

Młodzież zdobyła dodatkowe kwalifikacje poprzez ukończenie szkolenia operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Miechowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W trakcie jego trwania uczestnicy odbyli szkolenie BHP, zostali zapoznani z typami wózków widłowych, ich budową, metodami wymiany butli gazowych oraz podstawami dozoru technicznego nad wózkami widłowymi. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez absolwentów proszowickiego hufca pozwoli na zwiększenie ich szans na znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 
 
Fot. Absolwenci w trakcie rozdania certyfikatów
 
Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcie – Anna Nowicka 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP