OBCHODY 80 ROCZNICY BITWY POD PROSZOWICAMI


 W dniu 7 września w Proszowicach obchodzono 80. rocznicę bitwy pod Proszowicami. W uroczystości wzięli udział uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, jak również reprezentanci licznych instytucji państwowych, urzędów, szkół oraz przedstawiciele Związku Kombatantów i Bractwa Kurkowego.

 
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. WNMP w Proszowicach ks. Jana Zwierzchowskiego w intencji poległych żołnierzy Armii Kraków. Następnie wszyscy uczestnicy obchodów w asyście Orkiestry Dętej „Błysk” z Żębocina udali się przemarszem do grobów żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Burmistrz Grzegorz Cichy przypomniał historyczne wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat, po czym odczytano Apel Pamięci. Na zakończenie pierwszej części obchodów 80 rocznicy bitwy pod Proszowicami pod obeliskiem upamiętniającym poległych żołnierzy złożono wiązanki i wieńce. Druga część uroczystości odbyła się na Rynku w Proszowicach w formie Pikniku Patriotycznego, podczas którego zaprezentowano sprzęt wojskowy i udostępniono wystawę pamiątkowych fotografii. Dla podopiecznych hufca była to żywa lekcja historii, która powinna na długo pozostać w ich pamięci. 
 
Fot.1 Komendant hufca Anna Nowicka wraz z uczestnikami w trakcie przekazywania wiązanki żołnierzowi
Fot.2 Żołnierz Pododdziału Reprezentacyjnego 6 Brygady Desantowo Szturmowej im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego z Krakowa składający wiązankę w imieniu 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach pod Obeliskiem upamiętniających poległych Żołnierzy
 
Tekst – Anna Nowicka
Zdjęcia – Eryk Nowicki
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP