UPAMIĘTNIENIE POLSKICH MATEMATYKÓW I KRYPTOLOGÓW


 

6 września w krypcie krakowskiego kościoła Świętych Piotra i Pawła złożone zostały trzy urny z ziemią z miejsc spoczynku polskich matematyków i kryptologów. W uroczystości udział wzięła Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska oraz młodzież z 6-5 i 6-8 Hufców Pracy wraz z wychowawcami.  
 
Mszy świętej poświęconej pamięci polskich naukowców, którzy rozszyfrowali Enigmę przewodniczył biskup Janusz Mastalski, a kazanie wygłosił ks. prof. Jacek Urban. W uroczystości wzięli udział krewni kryptologów, przedstawiciele środowiska akademickiego, liczne poczty sztandarowe krakowskich szkół oraz Wojsko Polskie. Wkład polskich matematyków w rozszyfrowanie Enigmy jest unikatowy. Liczne głosy historyków oceniają, że dzięki złamaniu niemieckich kodów wojna zakończyła się kilka lat wcześniej, a śmierci uniknęło kilkadziesiąt milionów ludzi. W trakcie ceremonii, przewodniczący Rady Fundacji Panteon Narodowy prof. Franciszek Ziejka powiedział, że w osobach trzech matematyków i kryptologów chcemy uczcić cały polski świat nauki, który przyczynił się do pokonania Niemców. 
 
 
Fot. 1,2,3 Reprezentacja MWK OHP na ceremonii upamiętnienia polskich matematyków i kryptologów
 
Tekst – Radosław Domański
Zdjęcia – Bożena Rążewska, Radosław Domański
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP