SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI I RODZICAMI W WADOWICKIM HUFCU


W dniu 5 września w siedzibie 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodziców z kadrą hufca.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież rozpoczynająca kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Na wstępie komendant Hufca Jolanta Zacny przywitała zebranych i przedstawiła działalność i funkcjonowanie wadowickiej jednostki. Młodzi ludzie i ich rodzice zapoznali się z Regulaminem obowiązującym w Hufcu oraz planem przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowych przewidzianych do realizacji na ten rok szkoleniowy. Komendant zachęciła rodziców do utrzymywania stałej współpracy zarówno z Hufcem, jak i instruktorami praktycznej nauki zawodu w celu monitorowania postępów w nauce swoich dzieci. Na spotkaniu obecny był również pracodawca zatrudniający uczestników Prezes Zarządu Wadowickiej Usługowej Spółdzielni Pracy Wiesław Zacny, który przedstawił prawa i obowiązki pracownika młodocianego, a także przestrzegał przed zagrożeniami wynikającymi z pracy w kształconych zawodach. Życzył młodym ludziom wielu sukcesów w nauce i pracy oraz wyraził nadzieję na bezkonfliktową współpracę. Zebranie zakończyło obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP, na którym uczestnicy zaznajomili się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalista ds. BHP zapoznał uczniów z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym, a także sposobami i metodami ochrony przed zagrożeniami.
 
Fot.1 Uczestnicy spotkania zapoznają się z działalnością wadowickiej jednostki
Fot. 2 Spotkanie z Prezesem WUSP Wiesławem Zacnym
 
Tekst – Dorota Paździora
Zdjęcia – Joanna Śliwa 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP