UPOWSZECHNIENIE EFEKTÓW PROJEKTU „TO JEST MOJE MIEJSCE – TO JEST MÓJ DOM”


W dniu 3 września w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu finansowanego z funduszy ERASMUS+ „To jest moje miejsce – to jest mój dom”.

Na początku uczniowie Szkoły poznali podstawowe informacje na temat programu Unii Europejskiej Erasmus+. Następnie zapoznali się z prezentację multimedialną przygotowaną przez uczestników 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, która przedstawiała realizację projektu „To jest moje miejsce – to jest mój dom”. Młodzi ludzie poznali główne założenia i cele projektu, prześledzili wydarzenia wymiany młodzieżowej, a także zapoznali się z jej rezultatami. Dowiedzieli się, że projekt został przygotowany przez 30 młodych ludzi, uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz podopiecznych Stowarzyszenia Tavo Europa. Był poświęcony kulturze, naturze, tradycjom i rękodziełu Polski i Litwy. Udział w projekcie miał istotny wpływ na młodzież w nim uczestniczącą, podniósł ich wiedzę, umiejętności i kompetencje. Dzięki realizacji projektu młodzież rozwinęła swoje zainteresowania i umiejętności manualne. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu poczucia wartości młodych ludzi oraz wzmocnienia umiejętności współpracy w grupie. Na zakończenie spotkania każdy otrzymał gadżety promocyjne związane z projektem. Udział w spotkaniu upowszechniającym rozbudził w młodzieży szkolnej ciekawość świata i chęć pogłębienia wiedzy na temat projektów programu Erasmus+. 
Fot.1 i 2 Uczniowie podczas prezentacji
 
Tekst – Kamila Łopata
Zdjęcia – Paulina Widlak
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP