ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W MYŚLENICKIM HUFCU PRACY


3 września w 6-10 HP w Myślenicach działaniami adaptacyjnymi rozpoczęto nowy rok szkoleniowy 2019/2020.

 
Spotkanie młodzieży I rocznika z kadrą wychowawczą oraz pracownikami rozwoju zawodowego z MCK w siedzibie hufca zainaugurowało również realizację programu autorskiego „Nasz dobry początek”. Komendant hufca – Bożena Batko, przedstawiła regulamin jednostki i wynikające z tego tytułu prawa i obowiązki uczestników. Nie zabrakło również informacji o najbliższych przedsięwzięciach, jakie zamierza realizować jednostka. Młodzież została zaproszona do udziału w realizowanym programie autorskim, spotkaniach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy z MCK oraz do udziału we wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych i sportowych. Przedsięwzięcia te będą miały na celu pomoc w ich adaptacji do nowego środowiska. Podczas spotkań w grupach, uczestnicy zostali zapoznani z aspektami prawnymi dotyczącymi pracowników młodocianych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP w zakładach pracy. Natomiast pracownicy rozwoju zawodowego przeprowadzili rozmowy indywidualne, mające na celu zdiagnozowanie potrzeb młodzieży. 
 
Fot. Nowi uczestnicy hufca podczas spotkania 
 
Tekst i zdjęcie – Ewa Łętocha
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP