UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W NIEPOŁOMICACH


W dniu 2 września uczestnicy 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uroczyście rozpoczęli rok szkolny 2019/2020 na Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

W uroczystości udział brali zaproszeni goście: Bożena Rążewska Zastępca Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Wiesław Bobowski Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Bożena Kruk Dyrektor CKZiU w Niepołomicach, przedstawiciele Krakowskiego Bractwa Kurkowego – Henryk Kuśnierz i Krzysztof Wójcik oraz Bogdan Solawa Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy. Zaproszeni goście skierowali do młodzieży wiele ciepłych słów. Pani Komendant Bożena Rążewska przybliżyła postać patrona Ochotniczych Hufców Pracy Jana Pawła II. Podkreśliła jak ważną rolę w kształceniu sprawuje wychowawca oraz gratulowała nowo przyjętym uczestnikom dobrego wyboru w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych. Życzyła wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, uczestnicy hufca, uczniowie szkoły przygotowali występ słowno-muzyczny przypominający tragiczne losy Polaków we wrześniu 1939 r. oraz w trakcie Powstania Warszawskiego. W celu przygotowania uczestników rozpoczynających po raz pierwszy praktyczną naukę zawodu, zaproszony inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy Bogdan Solawa zaprezentował kampanię „Młodzi Pracownicy – Bezpieczny Start”, której adresatami są uczestnicy OHP, a szczególnie nowo przyjęci do jednostek organizacyjnych. Inspektor omówił przepisy prawa pracy i podstawowe zasady BHP, dzięki czemu nasi uczestnicy nabyli podstawową wiedzę pozwalającą im bezpiecznie i pewnie rozpocząć swoją pierwszą pracę. Na zakończenie uczestnicy otrzymali poradniki oraz broszury zawierające przepisy dotyczące pracowników młodocianych.

Fot. 1 Powitanie młodzieży przez Panią Bożenę Rążewską Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP
Fot. 2 Młodzież w trakcie uroczystości
Fot. 3 Prezentacja Kampanii Młodzi pracownicy bezpieczny start przez inspektora Bogdana Solawę

Tekst – Zuzanna Polańska 
Zdjęcia – Jacek Bukowski 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP