UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


 

 
 
Dnia 2 września uczestnicy 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej jak i w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Młodzieży podczas inauguracji roku szkolnego towarzyszyła kadra dąbrowskiej jednostki. 
 
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Robert Pantera, który ciepło powitał nowych uczniów klas pierwszych oraz życzył wszystkim jak najlepszego nowego roku szkolnego. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor zwrócił uwagę na ważną datę w historii Polski, a mianowicie 1 września 1939 roku oraz 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wspomniał o bohaterstwie walczących w obronie ojczyzny. Zgromadzeni uczcili poległych minutą ciszy. Podczas inauguracji głos przekazano zaproszonym gościom. Pani Grażyna Kochanek – Komendant 6-24 Hufca Pracy życzyła uczestnikom oraz całej społeczności szkolnej, aby nowy rok był dla młodych ludzi czasem stawiania sobie ambitnych celów i czasem ich konsekwentnej realizacji. Z kolei uczestnicy udali się do klas na spotkania z wychowawcami w celu omówienia planu teoretycznej nauki zawodu na rok szkolny 2019/2020. Podczas spotkania w klasach kadra wychowawcza hufca zaprosiła młodzież do wstąpienia w szeregi jednostki, przybliżając młodym ludziom plan działania jednostki. Ustalono również terminy spotkań z nowoprzyjętymi uczestnikami, podczas których zostanie omówiony regulamin jednostki oraz prawa i obowiązki pracownika młodocianego ze szczególnym uwzględnieniem zasad i przepisów BHP. Na zakończenie spotkania kadra hufca życzyła młodzieży samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 
 
Fot. 1 Rozpoczęcie uroczystości przez Dyrektora Szkoły Roberta Panterę
Fot. 2 Uczestnicy podczas inauguracji
Fot. 3 Komendant Hufca podczas przemówienia do młodzież
 
Tekst i zdjęcia – Damian Liro
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP