ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W WADOWICACH


 

W poniedziałek 2 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W tym wydarzeniu wzięła również udział młodzież i kadra wadowickiego hufca.
 
Jak co roku inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się od uroczystej Mszy Świętej, na której kapłan podkreślił znaczenie edukacji, rolę pedagogów i rodziców w kształtowaniu młodego człowieka. Życzył także wszystkim uczniom sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności. Następnie młodzież przeszła do swoich szkół macierzystych, żeby wziąć udział w apelach i przygotowanych programach artystycznych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Po zakończeniu części oficjalnej młodzi ludzie udali się do klas na spotkania z wychowawcami, którzy przekazali im plany lekcji oraz najważniejsze informacje. Z wychowankami spotkała się również kadra wadowickiej jednostki. Na spotkaniu omówiono podstawowe zasady funkcjonowania hufca oraz życzono młodym ludziom sukcesów edukacyjnych i zadowolenia z wyboru przyszłego zawodu. 
 
Fot.1 Uczniowie na Mszy św. w Bazylice ONMP w Wadowicach
Fot.2, 3 Uczniowie na apelu w ZS Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
 
Tekst – Joanna Śliwa
Zdjęcia – Dorota Paździora, Janusz Bartoszek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP