PORADY DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW OHP W KRYNICY-ZDROJU


Dnia 13 sierpnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju doradca zawodowy przeprowadził kolejną poradę indywidualną dla kandydata na uczestnika OHP do Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Rozmowa z doradcą zawodowym dotyczyła trafnego wyboru zawodu poprzez poznanie predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych kandydata. Szczegółowo omówiono kierunek kształcenia z uwzględnieniem wybranego zawodu oraz praktyk zawodowych. Kandydat na uczestnika OHP miał możliwość rozwiązania kilku testów m.in. testu do samooceny, który podsumował wiedzę kandydata na temat tego jakim jest typem osobowości, w których typowych zawodach mógłby się odnaleźć. Zapoznano uczestnika z aktualną sytuacją na rynku pracy oraz listą zawodów deficytowych Na zakończenie omówiono szanse na uzyskanie zatrudnienia w wybranym zawodzie po ukończeniu nauki.
 
Fot. Porada indywidualna z uczestnikiem i rodzicem
 
Tekst– Anna Sekuła
Zdjęcie – Jarosław Michalik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP