SPOTKANIE REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW OHP W TARNOWIE


 

Dnia 26 lipca odbyło się kolejne spotkanie rekrutacyjne z kandydatami na uczestników Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, prowadzone przez Monikę Gospodarek-Strojny, doradcę zawodowego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie.
 
Rozmowa z doradcą zawodowym dotyczyła predyspozycji i zainteresowań kandydata oraz czynników, które mają wpływ na trafność wyboru szkoły i kierunku kształcenia. Omawiano także szanse na uzyskanie zatrudnienia w wybranym zawodzie po zakończeniu nauki. Zwrócono uwagę, że aby w przyszłości znaleźć pracę spełniającą oczekiwania, nie wystarczy zdobyć tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe – należy wykazać się aktywnością w poszukiwaniach, gromadzić doświadczenia, rozwijać kompetencje miękkie. Równie ważne jest śledzenie trendów rynku pracy, dlatego część spotkania poświecono analizie profesji uznawanych za deficytowe i poszukiwane na rynku pracy oraz tych, na które w najbliższych latach prawdopodobnie nie będzie zapotrzebowania. 
 
Fot. 1 i 2. Uczestnicy spotkania rekrutacyjnego
 
Tekst i zdjęcia – Monika Gospodarek-Strojny
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP