WARSZTATY KREOWANIA WIZERUNKU W ANDRYCHOWIE


 

W dniach 24 i 25 lipca w Andrychowie odbyły się w warsztaty z zakresu kreowania wizerunku zewnętrznego dla beneficjentów II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Celem przewodnim zajęć było uświadomienie młodzieży, jak istotną rolę w ocenie kompetencji profesjonalnego pracownika ma przygotowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby. Uczestnicy podczas warsztatów poznali podstawowe sposoby skutecznej autoprezentacji, a także najważniejsze zasady dotyczące etykiety stroju. Według wskazówek stylisty młodzi ludzie uzyskali informacje, jak przygotować i kreować swój zewnętrzny wizerunek, poprzez właściwy wygląd oraz ubiór, w kontekście rozmowy z pracodawcą. Młodzież skorzystała z indywidualnych konsultacji w ramach usługi kosmetycznej i fryzjerskiej, której celem było przeprowadzenie metamorfozy każdego z uczestników. Dodatkowo wszyscy otrzymali stroje, które będą mogli wykorzystać podczas spotkania z pracodawcą. Warsztaty przyczyniły się do zwiększenia samooceny beneficjentów projektu oraz ich pewności siebie. Poprzez udział w zajęciach młodzi ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że każdy może samodzielnie kreować swój pozytywny wizerunek zewnętrzny, co jest niezwykle istotne przede wszystkim w życiu zawodowym podczas prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, a także w innych sytuacjach kluczowych dla własnego rozwoju zawodowego. 
 
Fot. 1 Beneficjentki projektu podczas warsztatów z zakresu kreowania wizerunku
Fot. 2, 3 Uczestniczki podczas indywidualnej konsultacji w ramach usługi kosmetycznej i fryzjerskiej
Fot. 4, 5 Beneficjentki po metamorfozie 
 
Tekst i zdjęcia – Maria Ćwiertnia 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP