ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE


Uczestnicy 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach kształtowali zachowania proekologiczne i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. W ramach realizacji programu Sport i Ekologia zbierali zużyte baterie i elektrośmieci.

 
Młodzież zwróciła uwagę na zagrożenia nadmierną ilością śmieci i podjęła działania zmierzające do zmniejszenia ich ilości. Uczestnicy wadowickiego hufca skoncentrowali się na odpadach niebezpiecznych, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego. Należą do nich między innymi: oleje, smary, baterie, sprzęt gospodarstwa domowego. Odpady te nie mogą być wyrzucane na śmietnik wraz z innymi odpadami komunalnymi. Młodzi ludzie wiedzą, że w przypadku zużytych baterii szczególną szkodliwości dla natury i zdrowia ludzi są zawarte w ich składzie metale ciężkie, takich jak ołów, kadm, nikiel, rtęć i cynk. Ich przedostanie się do środowiska może doprowadzić nawet do skażenia wód gruntowych. Uczestnicy zebrali zużyte baterie i oddali je do punku zbiórki. Była to bardzo pożyteczna akcja.
 
Fot. Zebrane przez uczestników zużyte baterie
 
Tekst i zdjęcia – Jolanta Zacny
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP