UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU „JEDYNY TAKI ŚLUB” WŚRÓD UCZESTNIKÓW OHP


 

W dniu 17 lipca w Krakowie odbyło się spotkanie mające na celu upowszechnienie rezultatów projektu wymiany „Jedyny taki ślub” dofinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
 
Młodzież na tę okazję przygotowała wystawę fotograficzną z relacją z pobytu w Lanckoronie oraz pochwaliła się efektami swojej pracy twórczej z warsztatów plastycznych. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu oraz ich rówieśnicy – uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie. Gościem wystawy był także Edward Duda – krakowski artysta i mentor podczas warsztatów artystycznych „Wesele jak malowane”. Głównym tematem projektu było odnajdywanie wspólnej historii, miejsc i postaci ważnych dla obu krajów, które obchodziły 450 rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Celem wszystkich realizowanych działań było stworzenie dialogu międzykulturowego oraz kultywowanie historii i tradycji obu narodów. Młodzież opowiedziała o założeniach projektu, o zajęciach w jakich brała udział oraz przedstawiła efekty wspólnej pracy – filmiki, zdjęcia. Ponadto młodzież promowała wśród swoich kolegów zasadność udziału w Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Realizacja projektu pozwoliła na wzajemne poznanie krajów partnerskich, ich kultury i historii, na nawiązanie nowych znajomości, integrację międzykulturową oraz niwelowanie bariery językowej.
 
Fot.1 Młodzież podczas spotkania
Fot.2 Uczestnicy spotkania z Edwardem Dudą
 
Tekst – Lucyna Jezioro
 Zdjęcia  – Joanna Belcik
 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP