SPOTKANIE INFORMACYJNE Z KANDYDATAMI W BIECZU


 

15 lipca w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu odbyło się spotkanie przyszłych uczniów klas pierwszych – kandydatów do OHP oraz ich rodziców z wychowawcą gorlickiego hufca.
 
Podczas spotkania młodzież, która w pierwszej preferencji wybrała kształcenie w zawodzie kucharza, otrzymała niezbędne informacje dotyczące zasad kształcenia zawodowego. Wychowawca zapoznał uczestników z prawami i obowiązkami młodocianego pracownika, które będą ich obowiązywać już od września. Uczestnicy poznali też listę pracodawców z terenu Biecza oraz okolic, oferujących możliwość odbywania kształcenia praktycznego. Następnie w rozmowach z pracownikiem hufca zapadły wstępne decyzje odnośnie miejsc praktyk, zgodne z indywidualnymi preferencjami uczniów. Spotkania z nowymi uczestnikami jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego są doskonałą okazją do dokładnego objaśnienia zasad kształcenia zawodowego i rozwiania wszelkich wątpliwości odnośnie obowiązków wynikających z wyboru takiej formy kształcenia. 
 
Fot.1 Wychowawca podczas omawiania miejsc praktyk oraz uzupełniania dokumentów
 
Tekst i zdjęcia – Natalia Klewaniec
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP