RODZINA SERCEM MAŁOPOLSKI


 

W dniu 12 lipca na skawińskim rynku odbył się rodzinny piknik pod hasłem „Rodzina sercem Małopolski”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Promujący program 500+ piknik został zorganizowany przy współpracy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki zaangażowaniu kadry OHP na płycie rynku powstał przyjazny dzieciom i  rodzicom plac zabaw. Na licznych stoiskach najmłodsi mogli wziąć udział w rozmaitych grach i rozrywkach. Dziewczynki mogły skorzystać z usług fryzjerów, którzy zaplatali warkoczyki, a chłopcy wykazać się siłą przy wyrabianiu metalowych przypinek. Na stoisku z  ciasteczkami dzieci mogły nauczyć się dekorowania wypieków, a tuż obok skorzystać z  plastycznych umiejętności uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyozdabiających twarze oryginalnym malowaniem. Wśród zaproszonych gości, na pikniku pojawili się Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Małopolski Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Krzysztof Świerczek oraz burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. Oprócz stoiska 500+ swoją obecność na pikniku zaznaczyli Małopolski Wojewódzki Wydział Zarządzania Kryzysowego, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Wojsko Obrony Terytorialnej oraz Muzeum Historyczne Skawiny. 
 
Fot. 1  Stoisko 500+ na skawińskim rynku
Fot. 2 Wykonywanie przypinek
Fot. 3 Zaplatanie warkoczyków
Fot. 4 Dekorowanie ciasteczek z Małopolskim Wojewodą Piotrem Ćwikiem
Fot. 5 Od lewej burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Małopolski Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Krzysztof Świerczek
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP