UCZMY SIĘ POMAGAĆ – POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY


 

W dniu 8 lipca w Małopolskiej WK OHP  rozpoczęło się spotkanie w młodzieżowe, w którym  bierze udział dziesięciu uczestników 6-2 Hufca Pracy z Niepołomic oraz dziesięciu uczestników z Ukrainy, reprezentujących Pałac Dzieci i Młodzieży PADIYUN z Użhorodu.
 
Tematem przewodnim pierwszej części spotkania, które odbywa się w Lanckoronie, są różne aspekty   wolontariatu. Młodzież z Ukrainy i Polski wymienia się  swoimi  doświadczeniami z zakresu udziału i organizacji akcji charytatywnych w swoich środowiskach lokalnych. Wspólnie rozwijają  kompetencje społeczne, cechy przedsiębiorcze, poznając przy tym swoje kraje, ich kulturę i siebie nawzajem.  
Początkowe dni wspólnych działań upłynęły na poznaniu się członków grup, integracji oraz rozwijaniu przedsiębiorczości z wykorzystaniem gry Chłopska Szkoła Biznesu. Młodzież zbudowała grupy zadaniowe, w których następnie wykonywała zadania zapisane w harmonogramie projektu, tworząc portret wolontariusza, scenariusze akcji charytatywnych i w sposób artystyczny pokazując jak widzą ideę pomagania innym. 
Pierwszy wspólny wolontariat młodzież zrealizowała w schronisku dla zwierząt w Krakowie, w którym przekazała zebrane przez siebie niezbędne artykuły dla psów i kotów, a także zapoznawała się ze specyfiką funkcjonowania przytułku. Kolejnym działaniem na rzecz potrzebujących była wizyta w Domu Pomocy Społecznej, gdzie  nastąpiło przygotowanie dla seniorów spotkania przy grillu i wspólna zabawa. W ten dzień wolontariusze z Ukrainy przedstawili podopiecznym DPS tradycje ukraińskie łącząc je z pięknym śpiewem i narodowymi tańcami. Obecni na spotkaniu dyrektor Wydziału Edukacji UMiG Niepołomice Wiesław Bobowski oraz prezes Stowarzyszenia Pomoc Bliźniemu Piotr Nowak gratulowali młodym wolontariuszom zaangażowania i kreatywności, a także życzyli wytrwałości i rozwijania pasji. W dniu jutrzejszym młodzież zabiera seniorów do Inwałdu. Tym razem inicjatywę przejmą uczestnicy z Niepołomic, którzy w Parku miniatur zaprezentują podopiecznym ze Staniątek i ukraińskim kolegom polską historię.
Finałem projektu będzie zorganizowanie w sierpniu w Użhorodzie konferencji  promującej dobre praktyki w wolontariacie młodzieżowym w Polsce i na Ukrainie. Spotkanie dofinansowane jest przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 
Fot.1 Grupa projektowa przed schroniskiem dla zwierząt w Krakowie
Fot.2 Zajęcia warsztatowe z projektowania akcji wolontariatu
Fot.3 Wolontariusze z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach przygotowują wspólnego grilla
Fot.4 Certyfikat Schroniska dla zwierząt  dla grupy projektowej
 
Tekst i zdjęcia – Zuzanna Polańska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP