JEDYNY TAKI ŚLUB


6 lipca w Lanckoronie zakończył się projekt „Jedyny taki ślub”, realizowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 

W projekcie wzięły udział 10-osobowe grupy młodzieży z Polski i Litwy, jego realizacja miała miejsce w Lanckoronie. Głównym tematem projektu było odnajdywanie wspólnej historii, miejsc i postaci ważnych dla obu krajów, które obchodziły 450 rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Celem wszystkich realizowanych działań było stworzenie dialogu międzykulturowego oraz kultywowanie historii i tradycji obu narodów. Tematem przewodnim wymiany było wspólne przygotowanie inscenizacji „Ślubu polsko-litewskiego” symbolizującego połączenie nie tylko ludzi, ale także narodów. Wszystko to zostało przygotowane z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, wykonanych dekoracji i potraw, poznanych obrzędów, stroju, muzyki, tańca i historii. W trakcie trwania wymiany młodzież poznawała się podczas gier i zabaw integracyjnych. Grupy polsko-litewskie przygotowały ciekawe prezentacje multimedialne i filmy na temat „Związku państw i ludzi – Unii Lubelskiej” oraz miłości Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Aby jak najlepiej przygotować się do finałowego przedsięwzięcia, młodzież brała udział w warsztatach muzycznych i tanecznych oraz uczestniczyła w zajęciach w Muzeum Etnograficznym w Krakowie oraz w grze miejskiej „Litewski Kraków”. Uczestnicy wymiany wzięli również udział w warsztatach plastycznych z krakowskim artystą Edwardem Dudą pn. „Wesele jak malowane”. Prace wykonane przez młodzież posłużyły jako elementy dekoracji podczas wesela. W Szczawnicy uczestnicy włączyli się aktywnie w integrację międzykulturową. Poznali staropolską tradycję ślubną i weselną.  Wiele emocji wzbudziła wśród uczestników gra terenowa szlakiem lanckorońskich aniołów. Ponadto młodzież doskonaliła swoje umiejętności podczas warsztatów komputerowych, kulinarnych, animacji językowych. Wydarzenie finałowe – Ślub polsko-litewski odbył się 5 lipca. Uczestniczyli w nim: Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, Kierownik Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Jolanta Król, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie Marcelina Tyrpa-Opyrchał, kierownik internatu OSiW w Lanckoronie Kamila Łopata, uczestnicy Klubu Seniora w Lanckoronie i lokalna społeczność. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i pomysłowością, a także zdolnościami aktorskimi. Wykorzystując edukację alternatywną młodzież poznała obrzędy, tradycje i obyczaje kraju partnerskiego, przy tym dobrze się bawiąc. Młodzież nawiązała szereg nowych znajomości, budowała pozytywne relacje z pozostałymi uczestnikami wymiany przełamując bariery językowe. Na zakończenie wymiany uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz obdarowali się wzajemnie pamiątkami.
 
 
Fot.1 Uczestnicy podczas zajęć integracyjnych
Fot.2 Młodzież podczas gry miejskiej „Litewski Kraków”
Fot.3 Uczestnicy w trakcie warsztatów plastycznych „Wesele jak malowane”
Fot.4 Efekty warsztatów plastycznych
Fot.5,6  Inscenizacja „Ślub polsko-litewski”
Fot.7 Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie
Fot.8 Pamiątkowe zdjęcie
 
Tekst – Lucyna Jezioro
Zdjęcia – Lucyna Jezioro, Joanna Belcik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP