UCZMY SIĘ POMAGAĆ – SPOTKANIE PRZYGOTOWAWCZE


 
W dniu 2 lipca w siedzibie niepołomickiego hufca odbyło się spotkanie grupy młodzieży, która weźmie udział w projekcie „Uczmy się pomagać”.
 
Tematem projektu będzie wolontariat. Młodzież z Ukrainy i Polski będzie wymieniać swoje doświadczenie z zakresu udziału i organizacji wolontariatu w swoich środowiskach lokalnych. Wspólnie będą rozwijać kompetencje społeczne, cechy przedsiębiorcze, przygotowywać scenariusze akcji oraz konferencję. W spotkaniu weźmie udział dwudziestoosobowa grupa młodzieży – po dziesięć osób z każdego państwa. Na spotkaniu w siedzibie hufca, młodzież przygotowała prezentację na temat wolontariatu, w którym brała udział w ciągu całego roku w niepołomickim hufcu. Uczestnicy przedyskutowali poszczególne zadania oraz przygotowali gry i zabawy, które będą przeprowadzać w trakcie spotkania. Na koniec, chcąc sprawdzić swoje predyspozycje przedsiębiorcy, wspólnie zagrali w Chłopską Szkołę Biznesu. Działania te były realizowane w ramach przygotowań do projektu, który odbędzie się w formie spotkań młodzieżowych w Polsce w Lanckoronie, w dniach od 8 do 14 lipca oraz w Użgorodzie na Ukrainie w dniach od 18 do 24 sierpnia. Spotkanie dofinansowane jest przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży ze środków Ministra Edukacji Narodowej. 
 
Fot. 1 Uczestnicy projektu w trakcie spotkania przygotowawczego
Fot. 2 Wspólna gra w Chłopską Szkołę Biznesu
Fot. 3 Grupa projektowa z 6-2 HP 
 
Tekst – Zuzanna Polańska
Zdjęcia – Anna Rogowicz
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP