BENEFICJENCI PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” ZAKOŃCZYLI ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM MCIZ W TARNOWIE


Dnia 28 czerwca zakończyły się czterdziestogodzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla beneficjentów II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie. Zajęcia prowadziła Monika Gospodarek-Strojny – doradca zawodowy MCIZ.
 
Spotkania miały na celu przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych m.in.metodami aktywnego poszukiwania pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz opracowywaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicząca w zajęciach młodzież, w bezpiecznych warunkach „warsztatowych”, miała okazję zmierzyć się z sytuacjami, których w najbliższym czasie będzie doświadczać – poszukiwaniem interesujących ofert, analizą oczekiwań czy autoprezentacją. Najtrudniejszym zadaniem okazało się uświadomienie sobie, jakim potencjałem dysponuje każdy z beneficjentów, jak pozorne słabości zamieniać w atuty. Zaproponowane przez doradcę ćwiczenia dotyczyły więc w głównej mierze utrwalania pozytywnego obrazu siebie oraz sposobów opisywania umiejętności i doświadczeń (nie tylko zawodowych) w kontekście wymagań przyszłych pracodawców. W ankietach ewaluacyjnych beneficjenci bardzo pozytywnie wyrażali się na temat zajęć, w których wzięli udział. Doceniali zarówno uzyskane informacje, możliwość zdobycia nowych umiejętności, jak również warsztatową konwencję spotkań. 
 
Fot. 1, 2 Beneficjenci podczas grupowych zajęć z Moniką Gospodarek-Strojny, doradcą zawodowym CEiPM w Tarnowie
 
Tekst – Monika Gospodarek-Strojny
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP