PROJEKT OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA W LIMANOWEJ


 

28 czerwca doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Limanowej zakończyła spotkania indywidualne i grupowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach Gwarancji dla młodzieży. Zajęcia miały na celu zaplanowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej dla 10 osobowej grupy młodzieży.
 
Został opracowany Indywidualny Plan Działania w oparciu o informacje dotyczące zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron, sytuacji społeczno-ekonomicznej, zawodowej oraz zdrowotnej klienta. Doradca zawodowy określił predyspozycje osobowościowe uczestników poprzez wykonanie testu: „Test predyspozycji zawodowych” i na podstawie wyników dokonano wyboru kursów zawodowych Ważne dla projektu było również wybranie dodatkowych form wsparcia w ramach całej ścieżki. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach 8 spotkań grupowego doradztwa zawodowego. W ramach spotkań uczestnicy mieli możliwość oceny swoich mocnych i słabych stron poprzez wypełnienie testu samooceny pod okiem doradcy zawodowego, który dokonał jego oceny. Uczestnicy dokonali analizy, autorefleksji na temat zawodów deficytowych. Spotkania dotyczyły oceny własnej, aktualnej sytuacji zawodowej i zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy. Poza informacjami z powyższego zakresu, uczestnicy zdobyli również wiedzę na temat sporządzenia curriculum vitae i listu motywacyjnego. Dokumenty aplikacyjne sporządzone zostały na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wcześniejszych warsztatów. Najgorętszym tematem dyskusji okazał się lokalny, trudny, rynek pracy. Poruszono również kwestię własnej działalności gospodarczej, sensu zakładania firmy. Spotkania przeprowadzone było w oparciu o wybrane, następujące metody i techniki zajęciowe: studium przypadku, prezentacja multimedialna, ćwiczenia indywidualne i grupowe. Na koniec doradca zawodowy przeprowadził z każdym uczestnikiem projektu symulację rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Fot. 1 Uczestnicy analizują swoje mocne i słabe strony
Fot. 2 Uczestnik projektu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 
Tekst – Dorota Szczypka
Zdjęcia – Anna Sułkowska
 
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP