DZIAŁAMY NIE KLIKAMY


 

Hufiec Pracy w Wadowicach realizuje projekt finansowany z Programu Erasmus+ pt. „Działamy, nie klikamy” . W projekcie uczestniczy młodzież ze Słowacji i Polski w wieku 16-18 lat.
 
Projekt rozpoczął się 24 czerwca i będzie trwał do 1 lipca br. Młodzież ma do zrealizowania bogaty program sportowo-rekreacyjny, którego celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu przesiadywaniu przed komputerem, wykształcenie nawyku aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Młodzi ludzie wymienią doświadczenia w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziałania nadmiernemu uzależnieniu od gier komputerowych i internetu. Dodatkowo uczestnicy poznają kulturę, tradycje i zwyczaje Słowacji i Polski, poszerzą swoje kompetencje językowe, uświadomią sobie jak ważny jest sport i rekreacja, oraz jak negatywnie wpływa komputera na organizm i życie człowieka, nauczą się planować swój wolny czas aktywnie z korzyścią dla swojego samopoczucia i zdrowia.
 
Fot.1 Uczestnicy projektu w Wadowicach
Fot. 2, 3 Uczestnicy podczas zajęć rekreacyjnych 
Fot. 4 Uczestnicy na plaży MOLO w Osieku 
 
Tekst i zdjęcia – Joanna Śliwa
 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP