JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM? LIMANOWSKA MŁODZIEŻ U SENIORÓW


Dnia 26 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia programu autorskiego „Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży” zrealizowanego dla młodzieży, uczestników 6-32 Hufca Pracy przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Limanowej. 

Program podzielony został na dwa moduły. Moduł pierwszy „Poradnictwo zawodowe”, w ramach którego odbyło się spotkanie z pośrednikiem pracy. Młodzież została wyposażona w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji i porozumiewania się, nawiązywania relacji w zespole, a także z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz metod aktywnego poszukiwania pracy. Prelekcja filmu „102 zawody z przyszłością”. W trakcie zajęć został scharakteryzowany regionalny rynek pracy i sposoby poruszania się po nim, jak również przedstawiona została oferta jednostek OHP m.in. w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, czy też organizowanych kursów i szkoleń zawodowych. Zdobyta podczas spotkań wiedza zwiększy ich szanse na rynku pracy i ułatwi znalezienie zatrudnienia. Moduł drugi to „Szkolenie z zakresu opieki nad osobami zależnymi, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży”. Młodzi ludzie przez dwa dni szkolili się pod okiem fachowca oraz uczestniczyli w codziennym życiu pensjonariuszy limanowskiego Domu Pomocy Społecznej, spędzając czas z osobami cierpiącymi, starszymi a zwłaszcza osamotnionymi. W celu kształtowania tych najważniejszych postaw społecznych. Empatia to przecież podstawowa kompetencja społeczna, to umiejętność, dzięki którym człowiek dobrze funkcjonuje w grupie społecznej, dlatego tak ważne jest kształtowanie tej postawy wobec młodych ludzi. Doświadczenie ludzkiego cierpienia, umiejętność wysłuchania i zrozumienia osamotnionej osoby, zwrócenie uwagi na czas przemijający, wrażliwość na krzywdę życiową, opuszczenie przez bliskich. Dla takich ludzi jedną z najważniejszych rzeczy jest obecność drugiego człowieka. Młodzi ludzie dzięki szkoleniu z zakresu opieki nad osobami  starszymi oraz pracy wolontariackiej, mieli okazję zacieśnić więzy międzypokoleniowe oraz zobaczyć ile radości daje osamotnionym osobom bliskość drugiego człowieka.
 
Fot 1,2 . Uczestnicy podczas szkolenia w limanowskim Domu Pomocy Społecznej 
 
Tekst i zdjęcie – Anna Sułkowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP