WIZERUNEK W GLOBALNYM ŚWIECIE


25 czerwca w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu rozpoczął się międzynarodowy polsko-ukraiński projekt młodzieżowy „Wizerunek w globalnym świecie”, finansowany z Programu Erasmus+, który potrwa do 4 lipca br. Głównym jego celem jest przełamanie barier kulturowych, językowych, kreowanie wizerunku, dbanie o wygląd zewnętrzny.

Podczas projektu młodzież z sądeckiego hufca ma zaszczyt gościć swoich kolegów z Galytskyi College im. Wieczesława Czornowiła z Tarnopola. Pierwszego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych. Dla lepszej komunikacji wspólnie tworzyła polsko-ukraiński mini słowniczek, jak również planszę, na której na koniec każdego dnia każdy będzie zaznaczał kolorami swoje odczucia. Tego dnia uczestnicy projektu przedstawiali również przygotowane wcześniej przez siebie prezentacje o sobie, swoich organizacjach o swoim mieście i kraju, o tradycjach i folklorze narodowym. Po prezentacji koordynator projektu Jolanta Król w imieniu Krzysztofa Świerczka Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oficjalnie powitała młodzież życząc powodzenia podczas realizacji projektu. Po kolacji uczestnicy podzieleni na grupy rozpoczęli swoją przygodę z fotografią, na początek ruszyli do centrum miasta, kolejnego dnia planowana jest sesja zdjęciowa w Sądeckim Parku Etnograficznym. Przed uczestnikami jeszcze wiele zajęć, atrakcji i wyjazdów edukacyjnych.
 
Fot.1 Integracja uczestników
Fot.2 Tworzenie planszy odczuć
Fot.3 Uczestnicy przedstawiają swoje prezentacje
Fot.4 Koordynator projektu pani Jolanta Król wita uczestników projektu 
Fot.5 Spacer po Nowym Sączu 
 
Tekst i zdjęcia – Barbara Jędrzejczyk
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP