POZNALIŚMY KULTURĘ ŁEMKÓW


24 czerwca w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu zakończył się program edukacyjny „Kultura Łemków nie będzie nam obca”

 
Początkowe zajęcia poświęcone były zaprezentowaniu własnego łańcucha pokoleniowego. Podczas projekcji filmu „Mój Nikifor” uczestnicy programu zapoznali się z życiorysem wywodzącego się z naszego regionu najwybitniejszego malarza – prymitywisty pochodzenia łemkowskiego – Nikifora. Jego obrazy trafiły do muzeów na całym świecie i znalazły miejsce w słynnych galeriach sztuki. Kolejnym etapem programu było wyjście do największego muzeum skansenowskiego w Małopolsce. W Sądeckim Parku Etnograficznym pani przewodnik zapoznała uczestników ze specyficznymi cechami kulturowymi Łemków, przejawiającymi się w różnych dziedzinach życia m.in. budownictwie, zdobnictwie, folklorze i stroju. Młodzież z wielkim zaciekawieniem obejrzała wnętrze chaty z przedmiotami codziennego użytku, kuźnię i zagrodę łemkowską. Z nie mniejszym zainteresowaniem spotkała się XVIII – wieczna cerkiew łemkowska pw. Św. Dymitra i znajdujący się w niej ikonostas. Po obejrzeniu filmu „Łemkowie na Sądecczyźnie” młodzież dowiedziała się jakie są różnice kulturowe tej grupy etnograficznej oraz „Akcji Wisła” związanej z wysiedleniem Łemków. Udział w programie wykształtował w młodych ludziach postawę zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, wierzeń i zwyczajów.
 
Fot. 1 Przed chałupą
Fot. 2 Uczestnicy w cerkwi przed ikonostasem
 
Tekst i zdjęcia – Teresa Warzecha
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP