INTEGRACJA I NAUKA KREATYWNEGO MYŚLENIA


 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu w dniu 24 czerwca rozpoczęło grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla dziewięcioosobowej grupy beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” – II nabór
 
Spotkania, które trwać będą łącznie 40 godzin przybliżą młodym ludziom zagadnienia rynku pracy. Pierwszy dzień zajęć obejmował ćwiczenia, mające na celu zintegrowanie całej grupy, która spotykać się będzie jeszcze wielokrotnie podczas kolejnych zajęć projektowych. W kolejnym poruszana będzie tematyka dotycząca cech osobowych młodzieży. Każdy z uczestników będzie mógł określić m.in. swoje predyspozycje zawodowe. Beneficjenci będą uczyli się kreatywnego myślenia, a także poznawali swoje słabe i mocne strony. Podczas kolejnych dni zajęć beneficjenci projektu poruszali tematy kariery, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Omówione zostaną kwestie związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, profesjonalnej rozmowy z pracodawcą oraz lokalnego rynku pracy. W kolejnych miesiącach beneficjenci uczestniczyć będą w warsztatach kreowania wizerunku, wybranym przez siebie kursie zawodowym oraz trzymiesięcznych stażach zawodowych .
 
Fot. Doradca zawodowy Katarzyna Klag przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy 
 
Tekst – Agata Stachoń
Zdjęcia – Krzysztof Borek
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP