PODSUMOWANIE REALIZACJ PROJEKTU SOLIDARNOŚCI W MYŚLENICACH


 

W dniu 24 czerwca młodzież Hufca biorąca udział w realizacji projektu solidarności pt. „Odrzuceni – Pomóżmy bezdomnym zwierzętom” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, dokonała podsumowania projektu na specjalnie przygotowanym w tym celu grillu w plenerze.
 
Młodzi zaangażowani w realizację projektu wraz z ekspertem – Lucyną Podoba, oraz wychowawcami Hufca przygotowali grilla na Zarabiu w Myślenicach, na którym nie zabrakło kiełbasek, napojów i słodyczy aby podsumować ich wspólnie spędzony czas w trakcie realizacji projektu oraz omówić efekty wspólnych działań. Projekt realizowany był przez trzy miesiące przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie oraz Hufiec Pracy w Myślenicach. Wśród wielu działań podejmowanych przez grupę inicjatywną młodzieży Hufca oprócz wykonania nowych „mieszkań” dla pokrzywdzonych przez los zwierząt, wykonano plakaty i ulotki promujące adopcję zwierzaków na odległość, przeprowadzono akcję promująco-edukacyjną wśród mieszkańców Myślenic w formie happeningu. W ramach projektu młodzi przekazali własnoręcznie wykonane budy, legowiska dla zwierzaków z Przytuliska w Harbutowicach. Dodatkowo przekazano 16 worków karmy zakupionej ze środków projektowych. W trakcie projektu młodzi poszerzyli swoją wiedzę na temat pielęgnacji zwierząt w stadninie koni i zapoznali się z zagadnieniami ochrony środowiska i pomocy dla porzuconych zwierzaków. Wszystkie cele założone w projekcie zostały osiągnięte, a realizacja tego wspaniałego projektu młodych poprawiła los bezdomnych mieszkańców przytuliska co z pewnością zachęciło lokalną społeczność do podejmowania skutecznych działań na rzecz porzuconych zwierząt oraz ich obrony przed krzywdzeniem. 
 
Fot. 1 Grupa inicjatywna młodych wraz z ekspertem – Lucyną Podoba w trakcie przygotowania grilla
Fot. 2 Integracja młodzieży zaangażowanych w realizację projektu solidarności „Odrzuceni – Pomóżmy bezdomnym zwierzętom”. 
 
Tekst – Bożena Batko
Zdjęcia – Katarzyna Musielak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP