JAK SZUKAĆ PRACY – WARSZTATY W DĄBROWSKIM MCK ZAKOŃCZONE


 

Dnia 18 czerwca w MCK w Dąbrowie Tarnowskiej zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w których wzięło udział 10 osób – beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI – II nabór. 
 
Szkolenie miało na celu przygotowanie osób poszukujących zatrudnienia do skutecznego poruszania się po rynku pracy. Dlatego też program szkolenia obejmował zagadnienia związane z analizą niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, wyszukiwanie ofert, naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wskazanie zawodów deficytowych oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku. Poznając zalety i wady pracy zespołowej, uczestnicy mieli okazję, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji w grupie. Liczne ćwiczenia grupowe umożliwiły zwiększenie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji międzyludzkich. Uczestnicy zostali zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, mechanizmami, które nim rządzą, nabyli wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania zatrudnienia, stworzyli własne dokumenty aplikacyjne, które niejednokrotnie decydują o powodzeniu w procesie rekrutacji. Dużym zainteresowanie cieszyły się zajęcia z autoprezentacji. Każdy z uczestników miał możliwości przeprowadzić próbną rozmowę kwalifikacyjną. Beneficjenci wiedzą już, że aby skutecznie poszukiwać pracy należy uruchomić cały swój potencjał i energię oraz zdobyć umiejętność łączenia ich z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. W zajęciach wykorzystano różne metody szkoleniowe – wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, odgrywanie scenek, filmy tematyczne oraz prezentacje multimedialne. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.
 
Fot.1 Uczestnicy warsztatów
 
Tekst – Beata Wójcik
Zdjęcia – Sebastian Potępa
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP