GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W CEiPM W KRAKOWIE


 

W dniu 17 czerwca w CEiPM w Krakowie zakończyły się zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” II nabór współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Grupowe doradztwo zawodowe obejmowało 9 spotkań dla 10 beneficjentów projektu. W trakcie zajęć doradca zawodowy przybliżył młodzieży znaczenie mocnych i słabych stron na lokalnym rynku pracy. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: asertywność, komunikację werbalną i niewerbalną, kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy, predyspozycje zawodowe, analizę lokalnego rynku pracy, rodzaje umów o pracę, zawody przyszłości oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą i autoprezentację. Uczestnicy sporządzali dokumenty aplikacyjne. Poznali metody i sposoby poszukiwania pracy, jak również wymagania stawiane przez pracodawców potencjalnym kandydatom do pracy. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się zajęcia z mowy ciała oraz savoir vivre w pracy zawodowej. Uczestnicy na koniec zajęć z grupowego doradztwa zawodowego otrzymali broszurki i materiały dydaktyczne, które pomocne im będą w poszukiwaniu zatrudnienia po zakończeniu projektu i odbytych stażach zawodowych. 
 
Fot. Uczestnicy projektu podczas zajęć grupowego doradztwa zawodowego
 
Tekst i zdjęcie – Wioletta Koper
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP