POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W MYŚLENICKIM HUFCU


 

17 czerwca w 6-10 Hufcu Pracy w Myślenicach odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów jednostki.
 
Na spotkaniu z absolwentami kadra wychowawcza podsumowała działalność Hufca 
w bieżącym roku szkoleniowym. Przy okazji spotkania wychowawcy podziękowali młodzieży, która wkrótce rozpocznie dorosły etap swojego życia, za udział w imprezach, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez OHP, zapraszając ich jednocześnie do czynnego udziału w funkcjonującym Klubie Absolwenta. Wyróżniającym się w nauce i aktywności w życiu kulturalnym i sportowym OHP, zostały wręczone listy gratulacyjne oraz ufundowane przez pracodawców nagrody książkowe i rzeczowe. Przy okazji uroczystości, młodzież została zaproszona do udziału w przedsięwzięciach w ramach Akcji Lato z OHP, a także do korzystania  z oferty Młodzieżowego Centrum Kariery. Na zakończenie wszyscy życzyli sobie udanych i bezpiecznych wakacji oraz wspaniałego wypoczynku.
 
Fot.1 Wręczanie listów gratulacyjnych i nagród absolwentom przez wychowawców
Fot.2 Wyróżnieni tegoroczni absolwenci myślenickiego Hufca na zdjęciu pamiątkowym
 
Tekst – Bogusław Stankiewicz
Zdjęcia – Katarzyna Musielak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP