POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH


W dniu 13 czerwca Rada Młodzieży z 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie zakończyła realizację przedsięwzięcia „Pomoc dla potrzebujących”.

Do akcji przekazywania niepotrzebnych ubrań przystąpiła młodzież oraz kadra Ośrodka w miesiącu lutym. Sukcesywnie przynoszono odzież, obuwie i wszelkie rzeczy potrzebne do życia. Zebrane dary zostały posegregowane oraz spakowane do 60 l worków, które delegacja uczestników zawiozła do siedziby stowarzyszenia charytatywnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wadowicach. W wyniku zbiórki zgromadzono dużą ilość odzieży, która zostanie przeznaczona dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności ubogich, bezdomnych, samotnych i opuszczonych, zamieszkujących w powiecie wadowickim. W imieniu podopiecznych wolontariusze podziękowali za wsparcie oraz przekazali młodzieży zaproszenie do dalszych działań. Uczestnicy, wracając do ośrodka, wysunęli trafny wniosek: „Każdy ma coś, co może dać innym”, dlatego też podjęto decyzję, że w nowym roku szkolnym realizacja tej inicjatywy zostanie ponowiona.
 
Fot.1 Uczestnicy podczas sortowania odzieży 
Fot.2 Wnoszenie przez uczestników odzieży do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wadowicach
 
Tekst i zdjęcia – Anna Sroka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP