PROJEKT TYSIĄC MAŁYCH KROKÓW DLA KLIMATU


 

Dnia 13 czerwca młodzież starosądeckiego hufca uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych z przedstawicielami Nadleśnictwa i Urzędu Miasta Stary Sącz, które są kolejnymi etapami projektu pn. „Tysiąc małych kroków dla klimatu” realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na szeroki aspekt ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postaw proekologicznych i odpowiedzialności za środowisko. Młodzież swoim działaniem chce zapewnić lokalnym mieszkańcom oraz rówieśnikom dostęp do informacji na temat możliwości ochrony środowiska, uświadomić, jakie są zagrożenia i jak zanieczyszczenia wpływają na zdrowie człowieka. W ostatnich tygodniach w starosądeckim hufcu odbyło się kilka spotkań organizacyjnych, na których wypracowano plan działania, przydzielono zadania dla poszczególnych członków grupy oraz zaprojektowano logo projektu. Zrealizowane spotkania edukacyjne z Nadleśniczym Pawłem Szczygłem, instruktorem technicznym Piotrem Wolakiem oraz Ekodoradcą Dorotą Janeczek-Bajerską z Urzędu Miasta Stary Sącz miały na celu wyedukowanie grupy wolontariuszy w zakresie zagadnień związanych z rolą lasów w pochłanianiu CO2 oraz łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu. Ekodaradca przedstawił tematykę z zakresu śladu węglowego, zanieczyszczenia powietrza, sposobów zmniejszenia emisji spalin oraz źródeł odnawialnych. Tematem szkolenia było również pojęcie smogu oraz jego skutków dla zdrowia i sposoby radzenia sobie z nim. Przekazane wolontariuszom wiadomości oraz prezentacje multimedialne pozwolą młodzieży w sposób efektywny edukować społeczność lokalną.
 
 
Fot. 1 Spotkanie z Ekodoradcą p. Dorotą Janeczek-Bajerską
Fot. 2,3 Spotkanie z instruktorem technicznym Piotrem Wolakiem oraz Nadleśniczym Pawłem Szczygłem
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz, 
Zdjęcia – Kinga Szewczyk
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP