GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W LIMANOWEJ


13 czerwca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Limanowej odbyło się spotkanie grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI-II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas cyklu sześciu spotkań doradca zawodowy przedstawi 10-cio osobowej grupie beneficjentów mocne i słabe strony charakteru, uświadomi słabe strony osobowości, które pozwalają obiektywnie ocenić możliwości, wyznaczyć kierunek dokształcania i pracy nad sobą. Omawiane zagadnienia mają ogromne znaczenie przy wyborze ścieżki zawodowej. Kolejne tematy, które będą miały kluczowe znaczenie to: zalety i wady, predyspozycje osobowości, analiza rynku pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Młodzież biorąca udział w projekcie zostanie objęta kompleksowym wsparciem opiekuńczym. Poza tym w w/w projekcie istnieje możliwość uczestniczenia w kursie  prawa jazdy kat. B oraz kursach zawodowych. Zwieńczeniem projektu jest zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego podczas trzymiesięcznych staży zawodowych. 
 
Fot. Uczestnicy podczas grupowych zajęć z doradcą zawodowym 
 
Tekst i zdjęcie – Anna Sułkowska
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP