TRANSGRANICZNE TARGI W NOWYM SĄCZU


 

W dniu 11 czerwca w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyły się Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości. Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu, przy współudziale Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. 
 
Oficjalnego otwarcia Targów dokonali Krzysztof Świerczek – Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, Agata Fołta – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Michał Kądziołka oraz dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele słowackich Urzędów Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny z Kieżmarku oraz ze Starej Lubowni. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało 24 przedstawicieli, wśród których znajdowali się m.in. reprezentanci firm oraz przedsiębiorstw z rejonu nowosądeckiego, agencje zatrudnienia oraz przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z Polski i Słowacji, jak również szkoły policealne. Wśród propozycji zatrudnienia znalazły się oferty pracy m.in. na stanowiska: opiekun osób starszych, pracownik hali, kasjer, sprzedawca, pracownik kina, konsultant, magazynier, pomoc kuchenna, pokojówka, kelner, piekarz, cukiernik, osoba sprzątająca. Prezentowane stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających, zarówno ze strony osób poszukujących pracy, jak i młodzieży chcącej podjąć kształcenie. W czasie targów pośrednicy pracy udzielali informacji na temat ofert pracy pozyskanych od pracodawców, którzy nie mogli przybyć na targi, oraz informowali o możliwości wyjazdów do pracy zagranicę w ramach sieci EURES. Dodatkowo młodzież miała możliwość skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i uzyskać informacje przydatne w procesie rekrutacji np. jak prawidłowo zredagować CV, a następnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie targów odbyło się seminarium pt. „Studencka sezonowa praca za granicą z siecią EURES”, podczas którego prowadzący Krzysztof Borek poinformował m.in. gdzie najlepiej szukać zatrudnienia u zagranicznych przedsiębiorców, aby bezpiecznie wyjechać z kraju, w jakich branżach najczęściej pojawiają się oferty pracy oraz staży studenckich. Na zakończenie został poruszony temat handlu ludźmi, w którym prowadzący radził jak można się przed nim ustrzec i zabezpieczyć przed wyjazdem, by nie paść jego ofiarą.
 
Fot.1 Oficjalne otwarcie targów. Od lewej Dyrektor CEiPM OHP w Nowym Sączu – Agata Folta, Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy w PWSZ w Nowym Sączu – dr Marek Reichel; Zastępca Dyrektora IE w PWSZ w Nowym Sączu – dr Honorata Trzcińska; Komendant MWK OHP w Krakowie – Krzysztof Świerczek; Dyrektor ZZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu – Marta Olszewska oraz Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Michał Kądziołka
Fot.2 Młodzież odwiedzająca stoiska wystawców
Fot.3 Seminarium pt. „Studencka sezonowa praca za granicą z siecią EURES”
 
Tekst – Edyta Sułkowska
Zdjęcia – Katarzyna Klag
 
 

 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP