W ANDRYCHOWIE ZAKOŃCZONO GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO


 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Andrychowie zakończyły się Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego zorganizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w zakresie „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
 
Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego były kolejną formą wsparcia motywacyjno-doradczego realizowaną w Młodzieżowym Centrum Kariery w Andrychowie i miały charakter warsztatowy. Beneficjenci w trakcie spotkań z doradcą zawodowym dokonali analizy własnego potencjału zawodowego oraz sporządzili bilans mocnych stron, wartości i celów w kontekście przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Doradca zawodowy przybliżyła młodym ludziom specyfikę współczesnego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań i oczekiwań pracodawców. Zwróciła uwagę na fakt, iż obok kwalifikacji i umiejętności związanych z wykonywaniem konkretnego zawodu, które są niezmiernie ważnym dziś atutem, pracodawcy stawiają również na umiejętności interpersonalne oraz predyspozycje osobowościowe. Uczestnicy dowiedzieli się jak ważna w ocenie kandydata  jest umiejętność pracy w zespole, samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność, przedsiębiorczość oraz zdolność łatwego przystosowania się do zmian. W ramach warsztatów młodzież poznała aktywne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia, a także instytucje, usługi i instrumenty rynku pracy. Młodzi ludzie uzupełnili wiedzę dotyczącą profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Opracowali własne CV i list motywacyjny, które wykorzystają już podczas poszukiwania stażu a następnie pracy stałej. Uzyskali także informacje na temat samozatrudnienia oraz możliwości, jakie daje praca na własny rachunek. Istotnym tematem, który został szczegółowo przedstawiony w ramach warsztatów poszukiwania pracy było przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestnicy poznali zasady skutecznej komunikacji oraz autoprezentacji. Zdobyli wiedzę dotyczącą etapów prowadzenia rozmowy
z pracodawcą, ze szczególnym uwzględnieniem pytań stawianych kandydatom do pracy. Dokonali również analizy najczęściej popełnianych błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wszyscy chętnie wykonywali ćwiczenia i prace zespołowe, udzielali się w dyskusji, dzieląc się swoimi doświadczeniami w zakresie poszukiwania pracy. Udział w warsztatach umożliwił młodym ludziom zdobyć cenne umiejętności oraz wiedzę z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, którą będą mogli wykorzystać już w niedalekiej przyszłości podczas poszukiwania zatrudnienia.
 
Tekst – Maria Ćwiertnia
Zdjęcia – Katarzyna Niziołek
 
Fot. 1 Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” opracowują własną wizytówkę zawodową
 
Fot. 2 Doradca zawodowy prowadzi prelekcję na temat rozmowy kwalifikacyjnej
 
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP