IX MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ


Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w dniu 8 czerwca w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się przeprowadziła warsztaty pod hasłem „Nie wiesz, co ze sobą zrobić – ucz się języków…”.

W pierwszej części zajęć przedstawiono aktualną sytuację na rynku pracy, wymagania oraz oczekiwania stawiane przez pracodawców. Młodzież zapoznała się z czynnikami trafnego wyboru kształcenia, aktualna ofertą szkół średnich oraz ze szkolnymi i pozaszkolnymi formami edukacji zawodowej. Dodatkowo uzyskali informacje nt. możliwości bezpłatnego dokształcania lub zmiany zawodu w ramach projektów unijnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Doradca zawodowy podkreślił, iż bez względu na to, jaki zawód wybiera się należy orientować się w rynku pracy, szybko reagować na zmiany, poznawać nowe zawody. Druga część zajęć odbyła się pod hasłem „Temperament a moje wybory zawodowe” ten temat był skierowany do osób, które pragną poznać swój temperament, a dzięki temu świadomie kształtować swe życie zawodowe poprzez wybór odpowiedniego dla siebie charakteru pracy. Uczestnicy rozwiązali test badający predyspozycje zawodowe i w gorącej dyskusji omówili wyniki testu. Podczas interpretacji wyników doradca podkreślił jak ważna jest motywacja w zakresie dokształcania się oraz doskonalenia umiejętności poruszania się po teraźniejszym rynku pracy. 

Fot. 1 Doradca podczas objaśniania zasad wypełniania testu


Fot. 2 Uczestnicy podczas zajęć

Tekst – Dagmara Pustuła
Zdjęcia – Marta Augustyn

 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP