Aktualności

EGZAMINY PRÓBNE W 6-5 OSiW W LANCKORONIE


 

W dniach 6 i 7 czerwca w 6-5 OSiW w Lanckoronie odbyły się egzaminy próbne dla uczestników klas kończących naukę w zawodzie kucharz.
 
Do egzaminów przystąpiły dwie klasy. W czwartek klasa VIII szkoły podstawowej a następnego dnia klasa III gimnazjum. Celem egzaminu było sprawdzenie wiadomości zarówno teoretycznych jak i praktycznych w warunkach identycznych jak na egzaminie końcowym. Uczestnicy rozpoczynali egzamin od testu z zagadnień teoretycznych. Później losowali zestawy, które musieli zrealizować praktycznie wykonując daną potrawę. Ich zmagania w czasie egzaminu oceniała na bieżąco komisja w składzie p. Kamila Łopata, przewodnicząca oraz panie Lucyna Brózda i Irena Wyrostek instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Po wykonaniu potraw młodzież omówiła przebieg wykonania swojego zadania. Komisja oceniając uczestników wzięła pod uwagę szereg aspektów obejmujących egzamin  i wystawiła poszczególnym  uczestnikom oceny. Wyniki uzyskane na egzaminie próbnym pokazały, że uczestnicy są dobrze przygotowani do egzaminu końcowego. Potrafią wykonać potrawę zgodnie z zasadami procesu technologicznego zachowując przy tym porządek na stanowisku pracy oraz ją zaprezentować.
 
Fot. 1 Uczestnicy klasy VIII podczas pisania testu na egzaminie teoretycznym
Fot.2. Uczestnicy klasy III gimnazjalnej podczas egzaminu praktycznego
Fot.3 Prezentacja potraw wykonanych przez uczestników klasy VIII szkoły podstawowej
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP