WYSTAWA PRAC LAUREATÓW XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PAPIESKIEGO


Dnia 10 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” zorganizowanego przez Komendę Główną OHP oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP.  
 
Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie oraz Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP. Wśród zaproszonych gości byli również reporterzy telewizji TVP 3 Kraków. Celem tegorocznego przedsięwzięcia jest pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw młodych ludzi na podstawie nauki Jana Pawła II oraz zaznajomienie z sytuacją historyczną I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik wyraził radość, że może po raz kolejny gościć prace laureatów konkursu. Wojewódzki Komendant OHP –  Krzysztof Świerczek podziękował Panu Wojewodzie za objecie patronatem Konkursu Papieskiego oraz za umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.
 
Fot.1 Otwarcie wystawy prac laureatów Konkursu Papieskiego (od prawej: Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant OHP, Jolanta Zacny – Komendant 6-11 HP w Wadowicach)
 
Fot. 2, 3 Zwiedzanie wystawy  
 
Tekst i zdjęcia – Aneta Wójcik 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP