TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ


 

Dnia 7 czerwca w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
 
Uroczystego otwarcia Targów dokonali Pan Robert Pantera – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Pani Grażyna Dzięgiel-Pietras – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz, w imieniu organizatora, Pani Katarzyna Chrzanowska – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie. Na stoiskach oferty zatrudnienia prezentowali pracodawcy, pośrednicy pracy z PUP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz z CEiPM OHP w Tarnowie. Propozycje zatrudnienia obejmowały pracę na stanowiskach: kelner, pracownik sortowni, dystrybutor ulotek, telefoniczny doradca klienta, zbieracz owoców, barman, sprzedawca, pomoc kuchenna. Osoby, chcące połączyć wakacyjną przygodę z pracą, mogły skorzystać z oferty wyjazdowej i zatrudnić się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Jurkowie. 
Podczas targów swoją ofertę prezentowały także instytucje działające na rzecz młodzieży, w tym: 6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Tarnowie. Można było również skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez doradców zawodowych, pośredników pracy, asystentów EURES. 
Po zapoznaniu się z ofertami pracy, młodzież wzięła udział w zajęciach z wykorzystaniem gry ekonomicznej pn. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Gra, inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego Andrychowa, w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawy przedsiębiorcze, rozwija kompetencje społeczne graczy. 
 
Fot. 1 Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Przedsiębiorczości, od prawej: Robert Pantera – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Grażyna Dzięgiel-Pietras – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Katarzyna Chrzanowska – doradca zawodowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, Magdalena Wawrzynek – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej
Fot. 2 Przy stoisku MCK w Dąbrowie Tarnowskiej
Fot. 3 Uczestnicy targów
 
Fot. 4 Rozgrywki „Chłopskiej Szkoły Biznesu”
 
Tekst – Magdalena Wawrzynek
Zdjęcia – Beata Wójcik
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP