BĄDŹ KOMUNIKATYWNY NA ZAGRANICZNYM RYNKU PRACY


 

Dnia 7 czerwca uczestnicy 6-32 Hufca Pracy w Limanowej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się. Tematem przewodnim była nauka języków obcych. Natomiast głównym celem spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważna na rynku pracy jest znajomość języków obcych. Spotkanie miało również zwiększyć świadomość młodych osób na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę. 
 
Na spotkanie został zaproszony Krzysztof Borek – doradca EURES z Nowego Sącza, który przekazał młodzieży informacje dotyczące ogólnych zasad związanych z poszukiwaniem pracy poza granicami naszego kraju. Uczestnicy uzyskali również fachową wiedzę na temat tego, jak przygotować się do wyjazdu oraz na jakie wątki zwrócić uwagę, aby nie zostać oszukanym przez pracodawcę. Podczas spotkania szczegółowo zostało omówione zjawisko handlu ludźmi oraz sposobów, jak się przed nim ochronić.
Doradca EURES przedstawił i omówił oferty pracy występujące w poszczególnych państwach członkowskich sieci EURES. Bardzo ważnymi kwestiami poruszanymi kilkakrotnie podczas spotkania były różnice w prawach i obowiązkach pracodawców i pracowników w Polsce oraz w państwach UE/EOG. Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu  mającym na celu uświadomienie różnic w znaczeniu gestów w różnych krajach. Szeroko zostały także omówione zagadnienia związane z siecią EURES, jej założeń, usług świadczonych w ramach sieci, sposobów poszukiwania pracy oraz jak posługiwać się platformą informatyczną. Jednym z zadań podczas warsztatów było doskonalenie swoich umiejętności w zakresie posługiwania się obcym językiem na rynku zagranicznym. W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia predyspozycji zawodowych poprzez wypełnienie testu pod okiem doradcy zawodowego. Spotkanie miało również na celu promocję Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy.
 
 
Fot. 1 Uczestnicy hufca podczas spotkania z doradcą  Eures 
Fot. 2 Uczestnicy podczas warsztatów z doradcą zawodowym
Fot. 3 Uczestnicy hufca podczas wypełniania testu predyspozycji zawodowych
 
Tekst – Dorota Szczypka
Zdjęcia – Anna Sułkowska
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP