OPERATORZY KOPARKO-ŁADOWAREK ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE W DĄBROWSKIM MCK


 

W dniu 7 czerwca odbyły się ostatnie zajęcia na kursie dla operatorów koparko-ładowarek zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. 
 
Podczas trwających 134 godziny zajęć praktycznych i teoretycznych kursanci w pełni zapoznali się z pracą operatora koparko-ładowarki. Część teoretyczna obejmowała 52 godziny wykładów i zawierała tematy dotyczące zasad BHP, ogólnej budowy i obsługi koparko-ładowarek, obsługi i użytkowania maszyn roboczych oraz technologii robót realizowanych koparko-ładowarkami. Zdobytą wiedzę teoretyczną uczestnicy mogli wykorzystać na zajęciach praktycznych, podczas których wykonywali wykopy i mogli doskonalić techniki pracy osprzętem koparkowym oraz ładowarkowym. Trwały one 82 godziny i odbywały się na poligonie do praktycznej nauki zawodu. Kończąc kurs beneficjenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty, a po zdaniu egzaminu – książki operatora koparko-ładowarki, które będą potwierdzeniem zdobytych przez nich kwalifikacji. 
 
Fot.1 Uczestnik kursu podczas zajęć praktycznych
 
Tekst i zdjęcia – Sebastian Potępa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP