AKCJA EKOLOGICZNA W 6-8 HUFCU PRACY


 

W dniu 7 czerwca uczestnicy 6-8 Hufca Pracy w Krakowie efektywnie włączyli się w zarekomendowaną przez Komendę Główną OHP ogólnokrajową inicjatywę samorządową pod nazwą „Sadzimy rośliny pomagamy ziemi”. 
 
Celem przedsięwzięcia była szeroko pojęta ochrona przyrody i ograniczanie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, wynikające z hasła „Ziemia to nasz wspólny dom”. Pierwszym zadaniem młodzieży była zbiórka plastikowych zakrętek do butelek. Ze środków finansowych uzyskanych z ich sprzedaży zakupiono sadzonki wierzby mandżurskiej. Zasadzenie poprzedziła pogadanka dotycząca znaczenia współczesnej edukacji ekologicznej. Ponadto odbyła się krótka prelekcja poświęcona wierzbie mandżurskiej, jednemu z najefektowniejszych drzew liściastych występujących w plenerze. Sadzenie rośliny nastąpiło w niedalekim sąsiedztwie siedziby hufca. Na początku glebę oczyszczono z zanieczyszczeń oraz chwastów. Chociaż praca wymagała intensywnego wysiłku, jej rezultaty okazały się satysfakcjonujące. Akcja była bardzo pożyteczna. Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu przyczyniła się do ochrony środowiska. Utwierdziła się w przekonaniu, że podejmowanie każdej inicjatywy ekologicznej ma wyłącznie pozytywne konsekwencje dla przyszłych pokoleń. 
 
Fot.1 Uczestnicy z zebranymi zakrętkami
Fot.2 Młodzież przed przystąpieniem do akcji 
Fot.3 Młodzież podczas nasadzania
 
Tekst – Krzysztof Milewski
Zdjęcia – Krzysztof Milewski, Adam Duń
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP