CYBERPRZEMOC TO NIEMOC – SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W NIEPOŁMICACH


 

W dniu 6 czerwca młodzież 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach uczestniczyła w spotkaniu edukacyjno-profilaktycznym przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Niepołomicach: młodszym aspirantem Tomaszem Łuckim i Piotrem Olimpra w ramach realizowanego autorskiego programu profilaktycznego ,,Cyberprzemoc – to niemoc". 
 
Tematem spotkania była cyberprzemoc, cyberprzestępczość, oraz bezpieczeństwo młodzieży w cyberprzestrzeni. Panowie Policjanci starali się uświadomić uczestnikom, że Internet jest nie tylko dobrodziejstwem naszych czasów, ale niestety niesie ze sobą liczne zagrożenia o których młodzi ludzie nie wiedzą bądź podchodzą do nich bardzo nonszalancko. Ponadto zwrócili uwagę na odpowiedzialność karną wynikającą z niewłaściwego zachowania w sieci oraz wskazali podmioty i instytucje w których można szukać pomocy. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na to, że każdy ma prawo wykorzystać Internet do własnego rozwoju czy zabawy, jednak ponosi także odpowiedzialność za swoje działania. Młodzież ma często złudne przekonanie, iż Internet zapewnia pełną anonimowość. Wspomniano zasady bezpiecznego poruszania się w sieci oraz przytoczono wiele przykładów potencjalnie niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży w Internecie. Ze swojego zawodowego doświadczenia funkcjonariusze przedstawili różne sytuacje związane z nieumiejętnym korzystaniem z Internetu. Na zakończenie zajęć policjanci dokładnie wyjaśnili i zdefiniowali jak rozumieć i czym jest zjawisko cyberprzemocy, aby nikt z uczestników nie miał wątpliwości czy jego działania w sieci nie mają znamion przestępczych. Uczestnicząca młodzież aktywnie brała udział w dyskusji i chętnie opowiadała o własnych doświadczeniach związanych z cyberprzemocą i poruszaniem się po sieci. 
 
Fot. Uczestnicy 6-2 HP wraz z funkcjonariuszami policji z KP Niepołomice podczas prelekcji nt. cyberprzemocy
 
Tekst i zdjęcie – Zuzanna Polańska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP