INDYWIDUALNE PORADY ZAWODOWE DLA TARNOWSKIEJ GRUPY PROJEKTOWEJ „OSDZ – YEI”


 

Dnia 15 maja w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie rozpoczęły się indywidulane zajęcia z doradcą zawodowym w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Indywidulane zajęcia z doradcą zawodowym dla tarnowskiej grupy projektowej prowadzone są przez Katarzynę Chrzanowską, doradcę zawodowego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie. Podczas spotkań doradca przeprowadza badanie potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestnika, co ma zagwarantować, że każdy z beneficjentów projektu otrzyma pełną ofertę wsparcia obejmującą formy obligatoryjne i fakultatywne. Integralną częścią spotkań indywidulanych jest badanie predyspozycji zawodowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych w celu opracowania szczegółowej diagnozy uczestników, niezbędnej do wyboru dalszej ścieżki wsparcia m.in. kursu zawodowego. Ponadto doradca zawodowy z każdym z uczestników ustala, czy beneficjent będzie potrzebował wsparcia w postaci kreowania wizerunku. Opracowane finalnie przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników Indywidualne Plany Działania (IPD) zawierać będą proponowane plany wsparcia, zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne do poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Projekt zakłada, że każdy beneficjent będzie uczestniczył w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godzin na osobę. 
 
Fot. 1 Katarzyna Chrzanowska, doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie, z uczestnikiem II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
 
Tekst – Katarzyna Chrzanowska
Zdjęcie – Monika Gospodarek-Strojny
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP