KOMISJA REKRUTACYJNA W ANDRYCHOWIE


 
W dniu 15 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Andrychowie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II edycja, realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Andrychowie jest realizatorem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” na terenie powiatu wadowickiego. Spotkanie rekrutacyjne poprzedzone zostało szeroką akcją promocyjną przeprowadzoną w środowisku lokalnym, której celem było dotarcie przede wszystkim do młodzieży pozostającej bez zatrudnienia, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele komisji rekrutacyjnej na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zainteresowanymi udziałem w projekcie oraz po dokonaniu analizy deklaracji zgłoszeniowych kandydatów, podjęli decyzję o zakwalifikowaniu osób do projektu. Kolejnym etapem w projekcie będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia te mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz dokonanie diagnozy ich predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Efektem końcowym indywidualnych zajęć z doradcą będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika oraz ścieżki wsparcia w ramach projektu. Młodzież będzie mogła również skorzystać z innych form wsparcia między innymi: warsztatów poszukiwania pracy, zajęć z pośrednikiem pracy, kursu komputerowego, językowego czy prawo jazdy kat. B, jeżeli zostaną zarekomendowane przez doradcę, a także zajęć z zakresu kreowania wizerunku zewnętrznego. Podstawową formą wsparcia będzie szkolenie zawodowe oraz 3-miesięczny staż u pracodawcy, które umożliwią beneficjentom projektu zdobycie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, co zwiększy ich szanse na uzyskanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, po zakończeniu projektu.
 
Fot.1,2 Kandydaci do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” podczas rozmów z przedstawicielami komisji rekrutacyjnej
 
Tekst – Maria Ćwiertnia
Zdjęcia – Katarzyna Niziołek
 
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP