UCZESTNICY GORLICKIEGO HUFCA NA IMIENINACH ŚW. ZOFII


 

15 maja uczestnicy 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, uczący się w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej, czynnie zaangażowali się w organizację uroczystości związanej z patronką miasta Bobowa – Świętą Zofią.
 
Wolontariusze z gorlickiego hufca pomagali w rozłożeniu pod sceną mieszczącą się przy zabytkowym kościółku na ul. Św. Zofii stolików, ławek, namiotów oraz stoiska fryzjerskiego. Wydarzenie kulturalne pn. „Imieniny Św. Zofii” zgromadziło wielu mieszkańców miasta, gminy i okolic, którym uczestniczki gorlickiego hufca prezentowały swoje umiejętności fryzjerskie. Fryzjerki czesały wszystkich chętnych w fantazyjne kucyki, warkocze i upięcia. Mimo siąpiącego deszczu na przybyłych czekało jeszcze mnóstwo innych atrakcji, m.in. występy artystyczne, sztuka robienia wianków i bukietów, pokaz sprzętu strażackiego, czy gra w „Zośkę”. Uczestnictwo w festynie pozwoliło zaprezentować zdolną i chętną do współpracy młodzież, ukazać działalność Ochotniczych Hufców Pracy wśród społeczności lokalnej, a także było sposobem do integracji młodzieży ze społeczeństwem oraz zwiększenia ich udziału w życiu społeczno-kulturalnym.
 
Fot.1 Uczestniczki w trakcie wykonywania fryzur
Fot.2 Uroczystość imienin św. Zofii 
 
Tekst i zdjęcia –  Małgorzata Szpera
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP