Aktualności

HEJT I INNE ZAGROŻENIA


14 maja uczestnicy 6-5 Hufca Pracy w Krakowie realizujący program resocjalizacyjny „Dotknąć Słowem” wzięli udział w pierwszym spotkaniu z trenerem i w warsztatach z zakresu przeciwdziałania przemocy.

 
Do programu zostali zakwalifikowani młodzi ludzie, którzy wykazują predyspozycje do zachowań agresywnych i przemocowych, mają problemy z wyrażaniem swoich uczuć oraz rozładowaniem negatywnych emocji. Zajęcia, które prowadziła psycholog i trener Edyta Mech z Teatru Maska w Krakowie miały na celu zapoznanie uczestników ze zjawiskiem agresji i przemocy oraz zwrócenie uwagi na różne jej przejawy, również tzw. hejtu w sieci. Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej na temat przyczyny powstawania takich zachowań, poznać ich skutki i sposób postępowania w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem przemocy. Prowadząca w ciekawy sposób przybliżyła również młodzieży definicje i problem cyberprzemocy, mowy nienawiści i tzw. trollingu w sieci. Zwróciła uwagę na to, jak ważne jest zabezpieczanie danych umieszczanych o sobie między innymi na portalach społecznościowych. Wulgarny język i agresja słowna stały się jednym z zagrożeń, które niesie ze sobą Internet. Najczęstsze formy cyberprzemocy to: zbieranie informacji, które zostają wykorzystane następnie do zastraszania lub poniżania ofiary on-line, kradzież tożsamości w sieci, podszywanie się pod określoną osobę, włamania na pocztę elektroniczną lub komunikatory w celu rozpowszechnienia kompromitujących materiałów czy rozsyłanie niepożądanych wiadomości. 
Kolejne spotkanie zaplanowane w ramach programu będzie dotyczyło radzenia sobie ze złością oraz sposobami wyrażania negatywnych emocji w sposób akceptowalny społecznie.
 
Fot. 1 Uczestnicy warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych
Fot. 2 Praca w grupach
 
Tekst i zdjęcia – Joanna Cienkosz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP