Aktualności

ZEBRANIE SAMORZĄDU UCZESTNIKÓW W WADOWICACH


 

W dniu 14 maja w siedzibie 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych. 
 
Na zebraniu samorządu uczestnicy dyskutowali na temat bieżących przedsięwzięć hufcowych. Omówili udział swoich rówieśników w zaplanowanych na najbliższy miesiąc imprezach kulturalno-sportowych oraz zapoznali się z warunkami uczestnictwa i programem letniego wypoczynku pn. „Historia pisana zdjęciami”. Ośmiodniowy wyjazd do Mysłakowic połączony z warsztatami fotograficznymi obejmuje liczne atrakcje turystyczne, które mają na celu poznanie Kotliny Jeleniogórskiej. Przedstawiciele Rady Młodzieży zgodnie przyznali, że wypoczynek powinien być nagrodą za wysokie osiągnięcia w nauce i zaangażowanie w działalność wadowickiej jednostki. 
 
Fot.1 Zebranie Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych 6-11 HP Wadowice
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP