Aktualności

STUDENCI UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO W MAŁOPOLSKIEJ WK OHP


 

13 maja w Centrum Edukacji i Pracy w Krakowie odbyła się prelekcja dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego na temat działalności OHP w Małopolsce. 
 
Studentów kształcących się na kierunku doradztwo i poradnictwo zawodowe przywitał Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, który przedstawił cele i ogólny zarys działalności OHP. Następnie kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Ewa Opałek Śnieg zaprezentowała działalność jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK OHP, a specjalista ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Benedykta Mental omówiła programy i projekty finansowane z funduszy europejskich. Działalność OHP w zakresie rynku pracy przedstawiła Małgorzata Mazurek, doradca zawodowy  z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Krakowie. 
Wszyscy uczestnicy spotkania przyznali, że udział w  prelekcji był dla nich interesujący 
i pozwolił im na kompleksowe zapoznanie się z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy. 
 
Fot. Powitanie studentów UP przez Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka 
 
Tekst – Sławomir Korzycki 
Zdjęcie – Agnieszka Gałek 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP