Aktualności

OBRADY KOMISJI OCENIAJĄCEJ PRACE XIX KONKURSU PAPIESKIEGO


W dniu 10 maja w Wadowicach odbyło się posiedzenie Komisji XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego zatytułowanego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Organizatorem wydarzenia jest 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Temat tegorocznego Konkursu Papieskiego nawiązywał do słów wypowiedzianych 40 lat temu przez Jana Pawła II w Warszawie podczas I Pielgrzymki do Polski. Słowa te dały wówczas Polakom ogromną nadzieję, odwagę i wiarę potrzebną do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu. Jak dzisiaj to przesłanie interpretują młodzi ludzie można było przekonać się oglądając nadesłane prace. Na Konkurs wpłynęło 489 prac fotograficznych i plastycznych. Komisja konkursowa obradowała w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny – komendant wadowickiego Hufca Pracy oraz Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP. Jury, przy ocenie prac, brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 4 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione dzieła znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetyczne na stronie www.ohp.pl oraz malopolska@ohp.pl. Niesłabnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem ogromnej otwartości młodzieży na nauczanie i wielki autorytet Papieża Polaka. 
 
Fot. 1 Komisja ocenia prace od lewej: Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice
Fot. 2 Komisja podczas pracy
Fot. 3 Od lewej: ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP, Jerzy Kozak  –  artysta plastyk, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP, Ewa Opałek-Śnieg – kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Marek Brzeźniak – grafik, Jolanta Zacny – komendant 6-11 HP Wadowice 
 
Tekst – Dorota Paździora
Zdjęcia – Radosław Domański
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP